Pravopis


Zas je tu ten z mnoha časů,
kdy tápu ve pravopisu.
Nad lavicí, nad papírem,
přemítám si íčka honem.
Pozor, dokončíme větu,
leknutí to převeliké,
odevzdání, už je to tu,
cyklistika, tvrdé měkké?

Tak jsem diktát odevzdal,
šťastná je však úča Bětka,
plno chyb jsem nadělal,
takže z toho, vyšla, pětka.

Jaké tedy poučení,
pro všechny teď z toho plyne,
učme se, nebuďme líní,
ať ta íčka správně víme.

Facebook Messenger
%d bloggers like this: