Rostlinka


Byla jsi rostlinou,
s radostí v životě,
teď se slzou neskrytou,
vadneš nám při plotě.
Tvé tělo hálky,
pomalu zdobí,
kdo pak ví odkud jsou,
z kterépak doby?

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.